Świat zwierząt

Wiewiórka, fot. Paweł Szczepaniak
Wiewiórka, fot. Paweł Szczepaniak

Ogólna charakterystyka fauny Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Świętokrzyski Park Narodowy w prawie 94% pokrywają lasy. Leśny charakter parku  bez wątpienia kształtuje zespoły zwierząt występujących na tym terenie.  Są to przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem leśnym. Niemniej jednak, pomimo niewielkiego powierzchniowo udziału środowisk innych niż leśne, ŚPN cechuje się także bogactwem form występujących w tego rodzaju środowiskach, a więc na terenach otwartych, w tym łąkach, gołoborzach, czy w wodach. Charakterystyczną cechą fauny Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest współwystępowanie wielu gatunków o zróżnicowanych wymaganiach  życiowych.  Jest to efektem specyficznego ukształtowania  i warunków klimatycznych Gór Świętokrzyskich.  Na stosunkowo niewielkim obszarze spotykamy lasy charakterystyczne dla gór, lasy właściwe krajobrazom nizinno-wyżynnym, a także środowiska terenów otwartych i wodnych. Właśnie te charakterystyczne uwarunkowania wpływają na bogactwo gatunkowe zwierząt występujących na terenie Parku. Świat zwierząt żyjący na terenie Parku mówi o naturalnym charakterze biocenoz występujących w Parku. O naturalnym charakterze ekosystemów leśnych Parku świadczy duża obecność gatunków wymagających dla swojej egzystencji starych, obumierających i martwych drzew w różnym stanie rozkładu. Warto także zaznaczyć, iż rangę i walor przyrodniczy Świętokrzyskiego Parku Narodowego podkreśliło wyznaczenie na tym terenie obszaru Natura 2000 „Łysogóry”.

 

bezkręgowce
Bezkręgowce
Kręgowce