Zgłoszenie na zajęcia edukacyjne

Nazwa odwiedzającego

Adres odwiedzającego

Dane do faktury VAT (nazwa, adres i NIP)

Nazwa i adres inne niż odwiedzającego

Nazwa do faktury

Adres do faktury

NIP

Data i godzina przyjazdu

Liczba uczestników: dzieci / młodzież

Wiek dzieci / młodzieży

Liczba uczestników: dorośli / opiekunowie / nauczyciele

Zajęcia edukacyjne: Dokładny opis zajęć
Zapoznałem/am się ze szczegółami oferty edukacyjnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Zejście samodzielneZejście z pracownikiem Parku do Trzcianki – dodatkowo 5 zł/osZejście z pracownikiem Parku do Huty Szklanej – dodatkowo 5 zł/osZejście z pracownikiem Parku do Nowej Słupi – dodatkowo 5 zł/os

Zejście samodzielneZejście z pracownikiem Parku do Świętej Katarzyny – dodatkowo 5 zł/os

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
Proszę o rezerwację zwiedzania Muzeum PrzyrodniczegoPosiadam już rezerwację w Muzeum Przyrodniczym

Data i godzina rezerwacji Muzeum

Osoba wyznaczona do kontaktu ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym
Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA Google Prywatność i Warunki

 • Uzupełnienie zgłoszenia na zajęcia edukacyjne nie jest jednoznaczne z rezerwacją terminu zajęć.
 • Potwierdzenie rezerwacji nastąpi przez pracownika ŚPN.
 • Na podstawie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia na zajęcia edukacyjne zostanie sporządzona przelewowa FV dostępna w dniu zajęć.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.