Zgłoszenie na zajęcia edukacyjne

  Nazwa odwiedzającego

  Adres odwiedzającego

  Dane do faktury VAT (nazwa, adres i NIP)

  Nazwa i adres inne niż odwiedzającego

  Nazwa do faktury

  Adres do faktury

  NIP

  Data i godzina przyjazdu (Poza weekendami i świętami)

  Liczba uczestników: dzieci / młodzież

  Wiek dzieci / młodzieży

  Liczba uczestników: dorośli / opiekunowie / nauczyciele


  Zajęcia edukacyjne: Dokładny opis zajęć
  Zapoznałem/am się ze szczegółami oferty edukacyjnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.


  Zejście samodzielneZejście z pracownikiem Parku do Trzcianki – dodatkowo 5 zł/osZejście z pracownikiem Parku do Huty Szklanej – dodatkowo 5 zł/osZejście z pracownikiem Parku do Nowej Słupi – dodatkowo 5 zł/os


  Zejście samodzielneZejście z pracownikiem Parku do Trzcianki – dodatkowo 5 zł/osZejście z pracownikiem Parku do Huty Szklanej – dodatkowo 5 zł/os


  Zejście samodzielneZejście z pracownikiem Parku do Trzcianki – dodatkowo 5 zł/osZejście z pracownikiem Parku do Nowej Słupi – dodatkowo 5 zł/os


  Zejście samodzielneZejście z pracownikiem Parku do Huty Szklanej – dodatkowo 5 zł/osZejście z pracownikiem Parku do Nowej Słupi – dodatkowo 5 zł/os


  Zejście samodzielneZejście z pracownikiem Parku do Kakonina – dodatkowo 5 zł/os


  Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
  Proszę o rezerwację zwiedzania Muzeum PrzyrodniczegoPosiadam już rezerwację w Muzeum Przyrodniczym


  Data i godzina rezerwacji Muzeum

  Osoba wyznaczona do kontaktu ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym
  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA Google PrywatnośćWarunki

  • Uzupełnienie zgłoszenia na zajęcia edukacyjne nie jest jednoznaczne z rezerwacją terminu zajęć.

  • Potwierdzenie rezerwacji nastąpi przez pracownika ŚPN.

  • Na podstawie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia na zajęcia edukacyjne zostanie sporządzona przelewowa FV dostępna w dniu zajęć.


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn,

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@swietokrzyskipn.org.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej,

  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.