Opłata za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Opłata za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

 • Opłata za udostępnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wynosi:
 • 10 zł brutto od osoby – grupa do 50 osób,
 • 12 zł brutto od osoby – grupa od 51 do 100 osób
 • 14 zł brutto od osoby – grupa od 101 do 200 osób,
 • 16 zł brutto od osoby – grupa od 201 do 300 osób,
 • 18 zł brutto od osoby – grupa od 301 do 400 osób,
 • 20 zł brutto od osoby – grupa od 401 do 500 osób,
 • Sposób udostępnienia Parku w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnychi sportowych określa Regulamin.
 • Wniosek o udostępnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych i sportowych znajduje się na stronie internetowej Parku https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/
 • Opłata za udostepnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych i sportowych jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN
  w Bodzentynie lub przelewem na konto bankowe.

 

Regulamin udostępniania terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych