Opłata za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Opłata za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Opłata za udostępnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wynosi:

  • 10 zł brutto od osoby – grupa do 50 osób,
  • 12 zł brutto od osoby – grupa od 51 do 100 osób
  • 14 zł brutto od osoby – grupa od 101 do 200 osób,
  • 16 zł brutto od osoby – grupa od 201 do 300 osób,
  • 18 zł brutto od osoby – grupa od 301 do 400 osób,
  • 20 zł brutto od osoby – grupa od 401 do 500 osób,

Sposób udostępnienia Parku w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych i sportowych określa Regulamin.

Wniosek o udostępnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych i sportowych znajduje się na stronie internetowej Parku https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/

Opłata za udostepnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych i sportowych jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie lub przelewem na konto bankowe.

Regulamin udostępniania terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych