Kontakt

Dyrekcja Parku

Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn
Numer telefonu i faksu: 041 311 51 06 albo 041 311 50 25
e-mail:
Adres witryny internetowej: swietokrzyskipn.org.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze 7.30 – 15.30


Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu
Numer telefonu: 041 317-70-87, 690-080-034