zółty

Kolor szlaku
Nazwa szlaku PTTK Barcza – Bukowa Góra
Długość 11 km
Odcinek w granicach ŚPN Klonów – Bukowa Góra
Długość odcinka
i czas przejścia
0,9 km,
0,2 h.
Rodzaj szlaku Pieszy, udostępniony do narciarstwa biegowego i skitourowego
Informacja o cenach Szlak płatny
Widok z polany klonowskiej. Fot. E. Kosela
Widok z polany klonowskiej

Przez obszar ŚPN szlak ten przebiega na niewielkim odcinku. Wędrując nim można zaobserwować jak dzięki działalności służb Parku oraz naturalnym procesom przyrodniczym przywracana jest naturalna różnorodność i struktura tego lasu. Obszar ten należał do Nadleśnictwa Zagnańsk i był użytkowany gospodarczo i to powodowało znaczne zmiany w strukturze drzewostanu. W 1996 został on włączony do Parku.

Dochodząc do grzbietu Pasma Klonowskiego widzimy wśród drzew po lewej stronie jego najwyższe wzniesienie, Bukową Górę (483 m n. p. m.). Nazwa szczytu pochodzi od dominującego udziału buka w drzewostanie. Buduje on tutaj zespół żyzne buczyny karpackiej. Po osiągnięciu „grani”, nasz szlak łączy się ze szlakiem zielonym, Łączna – Starachowice by wkrótce zakończyć się na imponującej wychodni skalnej piaskowca dewońskiego.