czarny

Kolor szlaku
Nazwa szlaku PTTK im. Jerzego Kapuścińskiego  Nowa Słupia – Piórków
Długość 20 km
Odcinek w granicach ŚPN Podchełmie – Chełmowa Góra – Pokrzywianka Górna
Długość odcinka
i czas przejścia
2 km,
0,5 h.
Rodzaj szlaku Pieszy, udostępniony do narciarstwa biegowego i skitourowego
Informacja o cenach Szlak płatny

Widok ze Świętego Krzyża na Chełmową Górę. Fot. M. Matysek
Widok ze Świętego Krzyża na Chełmową Górę
Szlak w granicach ŚPN pozwala nam na obserwację bardzo rzadkiego na ziemiach polskich podgatunku modrzewia europejskiego. Kiedy w 1890 r. prof. Marian Raciborski odkrył modrzew polski, uważano go za odrębny gatunek. Ostatnie badania wskazują jednak, że stanowi bardzo rzadki podgatunek modrzewia europejskiego. O unikalności tego miejsca świadczy fakt, że został objęty ochroną rezerwatową już w 1920 r. jako pierwszy w regionie świętokrzyskim.

Początkowo udajemy się skrajem lasu w stronę szczytu mijając wiele okazałych drzew o charakterze pomnikowym. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście modrzew polski, ale dość często zauważamy okazałe buki, dęby i sosny. Liczba drzew spełniających wymiary drzew pomnikowych szacowana jest na tym obszarze na około 280 sztuk. Na Górze Chełmowej stanowiącej najwyższy szczyt pasma Pokrzywiańskiego (351 m n.p.m.) Polskie Towarzystwo Leśne wzniosło pomnik ku czci prof. Mariana Raciborskiego.

Schodząc w kierunku miejscowości Pokrzywianka Górna mijamy ogromną ilość mrowisk. Na obszarze Chełmowej Góry naliczono ich około 500. Tak duża ilość mrowisk związana jest z obecnością mszyc występujących na modrzewiu, które produkują spadź, ulubiony pokarm mrówek. Ogromnym bogactwem zadziwiają również ptaki. Ornitolodzy stwierdzili tu około 88 gatunków ze 150 występujących w regionie Świętokrzyskim. Dochodząc do brzegu lasu schodzimy pięknym wąwozem lessowym do łąk otaczających enklawę Chełmowej Góry.