Ścieżki edukacyjne

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wyznaczono 5 ścieżek edukacyjnych. Prowadzą one przez najbardziej interesujące, charakterystyczne dla Parku miejsca. Wyodrębniając poszczególne punkty ścieżek, starano się przedstawić problemy związane z ochroną przyrody. Nie zapomniano również o bioróżnorodności elementów przyrodniczych czy, zagadnieniach historycznych i kulturowych. Poszczególne punkty ścieżek oznaczono w terenie i ponumerowano. Natomiast ich omówienie zawierają przewodniki po ścieżkach przygotowane przez pracowników Parku.

Rodzaj i nazwa ścieżki Kolor ścieżki Ilość przystanków Długość (km) Czas przejścia (min) Uwagi
Ścieżka przyrodnicza Huta Szklana – Łysa Góra

Wśród świętokrzyskich jodeł i buków

Niebieska 6 1,6 45-60 Posiada przewodnik
Ścieżka przyrodnicza Święta Katarzyna – Łysica

Jeden ze szczytów korony Gór Polski

Niebieska 6 1,7 obecnie 45-60 Posiada przewodnik

 

Ścieżka przyrodniczo-kulturowa

Śladem kolejki wąskotorowej

Zielona 12 16,1 300 Nie posiada przewodnika
Ścieżka przyrodnicza Nowa Słupia – Łysa Góra 

Śladem czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek

Czerwona 6 1,7 45-60 Posiada przewodnik
Ścieżka przyrodnicza Trzcianka – Łysa Góra

Szlakiem mamucich jodeł

Żółty 6 2,3 45-60 Posiada przewodnik
Ścieżka przyrodnicza

Na przełącz Hucką

Czarny   1,5 45-60 Trasa udostępniana okresowo od 1 maja do 31 października
Ścieżka przyrodnicza

Na przełęcz św. Mikołaja

Czarny   1,6 45-60 Trasa udostępniana okresowo od 1 maja do 31 października

Opłaty za wstęp na przyrodnicze lub przyrodniczo kulturowe ścieżki edukacyjne Opłata za wstęp na ścieżki edukacyjne wynosi:

 • 8,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 • 4,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
 • osoby uprawnione do zwolnień z opłat otrzymają potwierdzenie wejścia na ścieżki edukacyjne po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do zwolnień takich osób. Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych dokumentów) spoczywa na kupującym bilet.

Bilety ulgowe na ścieżkę przysługują:

 • młodzieży szkolnej i studentom;
 • emerytom i rencistom;
 • inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;

Z opłat za wstęp na ścieżkę zwolnieni są: osoby posiadające ważny bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny, dzieci
w wieku do 7 lat; mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów.

Opłaty za wstęp na ścieżki edukacyjne są pobierane przez cały rok przy czym:

 • sprzedaż offline odbywa się minimum od 1 kwietnia do 31 października w następujących punktach poboru opłat:
  • przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi
  • przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,
  • przy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze,
  • w kasie Muzeum ŚPN na Łysej Górze (w dniach i godzinach pracy Muzeum)
  • w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez cały rok (w dniach i godzinach pracy dyrekcji),
 • sprzedaż mobilna może odbywać się przez cały rok z częstotliwością uzależnioną od warunków pogodowych oraz ruchu turystycznego na wszystkich ścieżkach edukacyjnych

Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadające imienny identyfikator z logo ŚPN.

Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera lub bilet w wersji elektronicznej na telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne – (sprzedaż online). Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.

W przypadku braku obsługi w punkcie pobierania opłat, zwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym) bądź na płatnym odcinku szlaku lub ścieżki edukacyjnej w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży np. przy zejściu ze szlaku lub ścieżki edukacyjnej, bądź mobilnie u osoby upoważnionej do pobierania opłat (kasjer mobilny).