Ścieżki edukacyjne

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wyznaczono 7 ścieżek edukacyjnych. Prowadzą one przez najbardziej interesujące, charakterystyczne dla Parku miejsca. Wyodrębniając poszczególne punkty ścieżek, starano się przedstawić problemy związane z ochroną przyrody. Nie zapomniano również o bioróżnorodności elementów przyrodniczych czy, zagadnieniach historycznych i kulturowych. Poszczególne punkty ścieżek oznaczono w terenie i ponumerowano. Natomiast ich omówienie zawierają przewodniki po ścieżkach przygotowane przez pracowników Parku.

Rodzaj i nazwa ścieżki Kolor ścieżki Ilość przystanków Długość (km) Czas przejścia (min) Uwagi
Ścieżka przyrodnicza Huta Szklana – Łysa Góra

Wśród świętokrzyskich jodeł i buków

Niebieska 6 1,6 45-60 Posiada przewodnik
Ścieżka przyrodnicza Święta Katarzyna – Łysica

Jeden ze szczytów korony Gór Polski

Niebieska 6 1,7 obecnie 45-60 Posiada przewodnik

 

Ścieżka przyrodniczo-kulturowa

Śladem kolejki wąskotorowej

Zielona 12 16,1 300 Nie posiada przewodnika
Ścieżka przyrodnicza Nowa Słupia – Łysa Góra 

Śladem czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek

Czerwona 6 1,7 45-60 Posiada przewodnik
Ścieżka przyrodnicza Trzcianka – Łysa Góra

Szlakiem mamucich jodeł

Żółty 6 2,3 45-60 Posiada przewodnik
Ścieżka przyrodnicza

Na przełącz Hucką

Czarny   1,5 45-60 Trasa udostępniana okresowo od 1 maja do 31 października
Ścieżka przyrodnicza

Na przełęcz św. Mikołaja

Czarny   1,6 45-60 Trasa udostępniana okresowo od 1 maja do 31 października