Gminy w granicach otuliny ŚPN

Ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym graniczą następujące gminy:

Gmina Bieliny

Urząd Gminy 26-004 Bieliny
ul. Partyzantów 17
tel. (041) 30 25 094
fax. (041) 30 26 107
e-mail: bieliny@bieliny.pl
internet: www.bieliny.pl

herb Bieliny

Gmina Bodzentyn

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
Tel. (041) 311 55 11, (041) 311 50 10
fax. (041) 311 51 16
e-mail: admin@bodzentyn.pl
internet: www.bodzentyn.pl

herb Bodzentyn

Gmina Górno

Urząd Gminy
26-008 Górno
Tel. (041) 30 23 018
e-mail: gmina@gorno.pl
internet: www.gorno.pl

herb Górno

Gmina Łączna

Urząd Gminy, 26-140 Łączna
tel. (041) 25 48 332, (041) 25 48 478
fax.(041) 23 48 331
e-mail: uglaczna@bip.doc.pl
internet: www.uglaczna.bip.doc.pl

herb Łączna

Gmina Masłów

Urząd Gminy 26-001 Masłów
tel. (041) 31 10 878, (041) 31 10 727
fax.(041) 31 10 836
e-mail: gmina@maslow.pl
internet: www.maslow.pl

herb Masłów

Gmina Nowa Słupia

Urząd Gminy 26-006 Nowa Słupia
ul. Świętokrzyska 18
Tel. (041) 31 77 005, (041) 31 77 141
fax. (041) 31 77 013
e-mail: urzad@nowaslupia.pl
internet: www.nowaslupia.pl

herb Nowa Słupia

Gmina Pawłów

Urząd Gminy, 27-225 Pawłów
Pawłów 56
Tel. (041) 27 21 614
fax. (041) 27 21 670
e-mail: urzad@gmina-pawlow.pl
internet: www.gmina-pawlow.pl

herb Pawłów