Ryby i minogi

Strzebla potokowa. Fot. P. Szczepaniak
Strzebla potokowa

Park cechuje ubóstwo wód powierzchniowych. Są one ograniczone głównie do potoków i ich źródeł. Rezultatem tego jest bardzo uboga fauna ryb, ograniczona do kilkunastu gatunków występujących w granicach Parku i w jego otulinie.

Licznym gatunkiem ryby w ŚPN jest strzebla potokowa. Gatunek ten osiąga niewielkie rozmiary, rzadko przekraczając 10 cm długości, przy czym samice są nieco większe od samców. Podobnie jak u większości ryb, u strzebli grzbietowa strona ciała jest ciemniejsza od brzusznej. Na bokach występuje charakterystyczny rząd ciemnych plam. W okresie godowym u samca wszystkie barwy ciemnieją i pojawia się czerwonawe zabarwienie brzucha. Pożywieniem strzebli są bezkręgowce wodne oraz owady wpadające do wody. W pościgu za owadami ryba ta potrafi wyskakiwać ponad powierzchnię wody i chwytać je w locie. Strzebla potokowa zasiedla górskie i podgórskie rzeki i potoki o czystej, dobrze natlenionej wodzie. Obecnie uznawana jest za gatunek bliski zagrożenia (NT).

W roku 2010 Katedra Ichtiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zbadała potoki i stawy w granicach Parku. Podczas tych badań potwierdzono występowanie  oraz stwierdzono nowe gatunki. Krótka informacja na temat wyników badań została zamieszczono w czasopiśmie Łysogóry nr 1(2) 2011. Trochę zmieniona wersję tego artykułu zamieszczono poniżej.

 

Michał Nowak, Włodzimierz Popek  Minogi i ryby w wodach Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego okolicy