Formularz rezerwacji pokoi gościnnych

Aby dokonać rezerwacji należy sprawdzić wolny termin osobiście,

telefonicznie 41 3115106 wew. (17 lub 26) lub e-mail

 

  Rodzaj pokoju
  1-osobowy (40 PLN / doba)3-osobowy (120 PLN / doba)

  Plus opłata dezynfekcyjna/sanitarna – 20 PLN od osoby - za jednorazową dezynfekcje pokoju.

  Data przyjazdu (od godziny 14:00)

  Data wyjazdu (do godziny 12:00)

  Imię i nazwosko

  Adres zamieszkania

  Nr telefonu

  Adres e-mail

  Uwagi

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA Google Prywatność i Warunki

  • Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zarezerwowaniem pokoju gościnnego.
  • Po wypełnieniu formularza rezerwacji w możliwie najkrótszym czasie (do 2 dni roboczych) zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji.
  • W przypadku braku dostępu do sieci internetowej możliwe jest wypełnienie formularza osobiście w dniu przyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 311 51 06, w imieniu którego działa Dyrektor – dr inż. Jan Reklewski.
  2. inspektorem ochrony danych w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie jest Pani Sylwia Poznańska (e-mail: ).,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rezerwacji i korzystania przez Panią/Pana z pokoi gościnnych w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, w zakresie określonym w „Regulaminie pokoi gościnnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych.
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rezerwacji i korzystania z pokoi gościnnych w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie .
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.