Płazy

Na terenie Parku traszka górska najliczniej występuje na terenach wyżej położonych. W okresie godów, które trwają od marca do czerwca, traszki zbierają się masowo w zbiornikach wodnych. Niekiedy na każdym metrze kwadratowym powierzchni dna odbywa gody po kilkanaście osobników tego gatunku. Corocznie po zakończeniu pory godowej i złożeniu jaj dojrzałe płciowo traszki opuszczają akweny i rozpoczynają okres aktywności lądowej. Charakterystyczne jest, że w wodzie traszki są aktywne całodobowo, natomiast na lądzie – wyłącznie nocą.

Płazy bezogonowe reprezentują: kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, 3 gatunki ropuch: szara, zielona i paskówka, rzekotka drzewna oraz 5 gatunków żab: jeziorkowa, wodna, śmieszka, trawna i moczarowa.

Typowym kręgowcem świętokrzyskich lasów jest ropucha szara, nasz największy krajowy płaz.

Gatunek ten zasiedla zróżnicowane zbiorowiska leśne, ponadto łąki, pola uprawne, a nawet gołoborza. Podobnie jak traszki, ropuchy zasiedlają zbiorniki wodne wyłącznie w porze godowej, poza tym okresem prowadzą naziemny tryb życia. Dorosłe ropuchy nie mają wielu wrogów, gdyż ich skóra zawiera liczne gruczoły jadowe.