Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

Widok ze Świętego Krzyża na Dolinę Dębniańską, fot. E. KoselaZostał utworzony w 1996 r. z siedzibą w Bodzentynie. Jego członkiem i współzałożycielem jest Świętokrzyski Park Narodowy. Związek tworzy 11 gmin leżących w otulinie ŚPN i kilku Parków Krajobrazowych.
Są to gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów, Suchedniów i Zagnańsk. Teren Związku zamieszkuje blisko 100 tysięcy mieszkańców.

Dane teleadresowe:
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3
tel.: (041) 311 55 11, (041) 311 50 10 (sekr.)
tel./fax: (041) 311 51 16
e-mail: zggs@zggs.com.pl
www: zggs.com.pl

Adres korespondencyjny Związku:
26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17
tel.: (041) 302 50 94 wew. 209
fax: (041) 302 61 07