Zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach… Czytaj dalej Zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Zaproszenie na spotkanie dotyczących przygotowywanego projektu – Planu ochrony ŚPN

W związku z licznymi pytaniami w ramach konsultacji społecznych dotyczących przygotowywanego projektu „Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego” serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, sala nr 5. Zapraszamy!