Opłata za udostępniania terenu ogrodu edukacyjnego – Podzamcze Bodzentyńskie

Opłata za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” w Bodzentynie wynosi odpowiednio:

  • 10,00 zł brutto od osoby za udostępnienie trwające do 3 godzin;
  • 12,00 zł brutto od osoby za udostępnienie trwające do 8 godzin;
  • 15,00 zł brutto za udostępnienie jednego miejsca do postawienia namiotu.

 

Zasady pobierania opłat za udostępnienie teren Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”

  1. Termin udostępnienia ogrodu edukacyjnego i korzystanie z obiektów położonych na jego terenie należy uzgodnić z Dyrektorem ŚPN, który wydaje pisemne zezwolenie po rozpatrzeniu prawidłowo wypełnionego wniosku i wiąże się z pobraniem opłaty za udostępnienie
  2. Wniosek o udostępnienie Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” znajduje się na stronie internetowej https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/
  3. Teren ogrodu edukacyjnego wraz z położonymi na nim obiektami (np.: Edukacyjną wiatą z miejscem grillowo-ogniskowym) jest udostępniony w okresie całorocznym.
  4. Opłata za udostępnienie teren Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” jest pobierana w okresie całorocznym.
  5. Opłata obejmuje udostępnienie Ogrodu edukacyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą znajdującą się na jego terenie (np.: Edukacyjną wiatą z jej wyposażeniem tj. metalowym grillem z rusztem, kijkami na ognisko oraz udostępnienie drewna w ilości 0,3 mp za udostępnienie trwające do 3 h oraz 0,5 mp za udostępnienie trwające do 8 h).
  6. Sposób korzystania z terenu ogrodu edukacyjnego oraz obiektów na jego terenie np.: Edukacyjnej wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym określa Regulamin (załącznik nr 7 do Zarządzenia).

Drewniana wiata z miejscem grillowo-ogniskowym