Opłata za udostępniania terenu ogrodu edukacyjnego – Podzamcze Bodzentyńskie

Opłata za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”
w Bodzentynie w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wynosi odpowiednio:

  • za udostępnienie trwające do 3 h grupa od 25 do 50 osób – 8 zł brutto od osoby
  • za udostępnienie trwające do 3 h grupa od 51 do 80 osób – 7 zł brutto od osoby
  • za udostępnienie trwające do 8 h grupa od 25 do 50 osób – 12 zł brutto od osoby
  • za udostępnienie trwające do 8 h grupa od 51 do 80 osób – 11 zł brutto od osoby
  • grupa mniejsza niż 25 osób opłata wyceniana indywidualnie

Opłata obejmuje udostępnienie Ogrodu edukacyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą znajdującą się na jego terenie (np.; Edukacyjną wiatą z jej wyposażeniem tj. metalowym grillem z rusztem, kijkami na ognisko oraz udostępnienie drewna w ilości 0,3 mp za udostępnienie trwające do 3 h oraz 0,5 mp za udostępnienie trwające do 8 h.)

Ogród edukacyjny wraz z położonymi na nim obiektami (np.: Edukacyjną wiatą z miejscem grillowo-ogniskowym) jest udostępniony w okresie całorocznym.

Termin udostępnienia ogrodu edukacyjnego i korzystanie z obiektów położonych na jego terenie należy uzgodnić z Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez złożenie wypełnionego wniosku w formie pisemnej w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie lub elektronicznej. Wniosek o udostępnienie Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” do celów edukacyjnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych znajduje się na stronie internetowej Parku https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/

Sposób korzystania z terenu ogrodu edukacyjnego oraz obiektów na jego terenie: Edukacyjnej wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym określa Regulamin.

 

Regulamin udostępniania terenu ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” w Bodzentynie w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Telefony alarmowe:Drewniana wiata z miejscem grillowo-ogniskowym

  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
  • STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
  • POLICJA 997 lub 112
  • STRAŻ PARKU 690 033 234