Opłata za udostępniania terenu ogrodu edukacyjnego – Podzamcze Bodzentyńskie

Opłata za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”
w Bodzentynie w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wynosi odpowiednio:

 • za udostępnienie trwające do 3 h grupa od 25 do 50 osób – 8 zł brutto od osoby
 • za udostępnienie trwające do 3 h grupa od 51 do 80 osób – 7 zł brutto od osoby
 • za udostępnienie trwające do 8 h grupa od 25 do 50 osób – 12 zł brutto od osoby
 • za udostępnienie trwające do 8 h grupa od 51 do 80 osób – 11 zł brutto od osoby
 • grupa mniejsza niż 25 osób opłata wyceniana indywidualnie

 

Zasady pobierania opłat za udostępnienie teren Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”

 1. Opłata za udostępnienie teren Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” jest pobierana w okresie całorocznym.
 2. Opłata za udostępnienie teren Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” dokonywana jest na podstawie faktury.
 3. Teren ogrodu edukacyjnego wraz z położonymi na nim obiektami (np.: Edukacyjną wiatą z miejscem grillowo-ogniskowym) jest udostępniony w okresie całorocznym.
 4. Termin udostępnienia ogrodu edukacyjnego i korzystanie z obiektów położonych na jego terenie należy uzgodnić z Dyrektorem ŚPN, który wydaje zezwolenie po rozpatrzeniu prawidłowo wypełnionego wniosku i wiąże się z pobraniem opłaty za udostępnienie. Stawki opłat określone są w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Wniosek o udostępnienie Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” znajduje się na stronie internetowej https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/
 5. Opłata obejmuje udostepnienie Ogrodu edukacyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą znajdującą się na jego terenie (np.: Edukacyjną wiatą z jej wyposażeniem tj. metalowym grillem z rusztem, kijkami na ognisko oraz udostępnienie drewna w ilości 0,3 mp za udostępnienie trwające do 3 h oraz 0,5 mp za udostępnienie trwające do 8 h).
 6. Sposób korzystania z terenu ogrodu edukacyjnego oraz obiektów na jego terenie: Edukacyjnej wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym określa Regulamin (załącznik nr 7 do Zarządzenia).

Drewniana wiata z miejscem grillowo-ogniskowym