Jan Siudowski

Jan Siudowski (1922 – 1982) wybitny artysta fotografik. W szczególnie piękny sposób dokumentujący piękno i różnorodność przyrody ożywionej i nieożywionej regionu świętokrzyskiego. Poprzez swą działalność fotograficzną popularyzował piękno przyrody regionu świętokrzyskiego i angażował się w ochronę jego walorów przyrodniczych.  Przedstawione w galerii zdjęcia autorstwa Jana Siudowskiego, zostały wykonane w latach 1955-1970 na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pochodzą z archiwum Świętokrzyskiego Parku Narodowego.