zielony

Kolor szlaku
Nazwa szlaku PTTK im. Jerzego Głowackiego  Łączna – Starachowice
Długość 36 km
Odcinek w granicach ŚPN Zagórze (Pomarańczowy Stok) – Psary Podlesie
Długość odcinka
i czas przejścia
6,2 km,
2,5 h.
Rodzaj szlaku Pieszy, udostępniony do narciarstwa biegowego i skitourowego
Informacja o cenach Szlak płatny
Wychodnia skalna na Bukowej Górze. Fot. P. Szczepaniak
Wychodnia skalna na Bukowej Górze

W miejscowości Zagórze nieopodal wiaduktu kolejowego wkraczamy do lasu. Wspinając się w stronę szczytu mijamy w pewnej odległości od szlaku po lewej stronie kamieniołom piaskowca „Bukowa Góra”. Trawersując po „grani” Pasma Klonowskiego docieramy do granic ŚPN, o czym informuje nas tablica. Na odcinku biegnącym w granicach Parku, zwraca uwagę dominacja buka w drzewostanie, stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa najwyższego szczytu tego pasma „Bukowa Góra”. Między innymi ze względu na obecność na tym terenie zespołów leśnych żyznej buczyny karpackiej, obszar ten włączono do ŚPN w 1996 r. Początkowo szlak charakteryzuje się dość dużymi deniwelacjami. To za sprawą potoków przecinających szlak, które wyżłobiły malownicze dolinki. Po ostatnim podejściu mijamy po prawej stronie najwyższy szczyt pasma, Bukową Górę 483 m n.p.m. Nasz szlak łączy się ze szlakiem żółtym. W pobliżu możemy podziwiać jedną z najbardziej okazałych wychodni skalnych w Górach Świętokrzyskich. Wychodnia zbudowana jest z bardzo odpornych na niszczenie skał dewońskiego piaskowca.

Udając się dalej docieramy do drewnianej kapliczki, według tradycji ustawionej na grobie napoleońskiego żołnierza. Tuż obok mogiła partyzanta poległego w 1943 r. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej w kierunku tzw. Lisiego ogona i wsi Psary Podłazy. Po wyjściu na skraj lasu rozciąga się przed nami wspaniała panorama na Pasmo Masłowskie, Świętą Katarzynę oraz Pasmo Łysogórskie z dominującą Łysicą. W dolinie dobrze widoczne jest centrum usług satelitarnych w Psarach. Podążając skrajem lasu docieramy do pomnika poświęconego pomordowanym mieszkańcom Psar, którzy stracili życie za pomoc rannym partyzantom. Kilkadziesiąt metrów dalej szlak opuszcza tereny Świętokrzyskiego Parku Narodowego.