Do pobrania

Fotografie zamieszczone w galerii „Do pobrania” w serwisie udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z fotografii opublikowanych na stronie www.swietokrzyskipn.org.pl/galeria/do-pobrania/, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Fotografie są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.