Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „ŁYSOGÓRY” PLH260002

Jelonek rogacz fot. Fot. B. Sępioł

Jelonek rogacz

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach formy ochrony Natura 2000 utworzono specjalny obszar ochronny (SOO) siedlisk o nazwie „Łysogóry”, kod obszaru PLH260002 zajmujący powierzchnię 8081,3 ha.

Na obszarze tym stwierdzono 7 rodzajów siedlisk oraz łącznie dotychczas 31 gatunków roślin i zwierząt tzw. „siedlisk i gatunków naturowych” to znaczy takich dla których konieczne jest wyznaczenie obszaru Natura 2000. Obszar jest w około 90% porośnięty lasem, w większości są to lasy jodłowo-bukowe. Występuje tu endemiczny świętokrzyski bór jodłowy – Abietetum polonicum, bogate w rzadkie i cenne gatunki mszaków, porostów i zwierząt gołoborza. Mniej liczne są bory sosnowe i mieszane z udziałem dębu. W niższych położeniach spotyka się grądy, a w miejscach wilgotnych bory wilgotne i bagienne a także olsy. Lasy charakteryzują się znacznym stopniem naturalności, a wręcz pierwotności. Na terenie ostoi znajdują się niewielkie enklawy łąk i pastwisk oraz siedliska kserotermicznych, a także liczne stale i okresowe cieki wodne. Stwierdzono tu ok. 800 gatunków roślin naczyniowych, zagrożonych, rzadkich i chronionych. Fauna bezkręgowców reprezentowana jest przez ponad 4000 stwierdzonych gatunków (prawdopodobnie w rzeczywistości jest ich znacznie więcej). Wiele z nich to unikatowe relikty lasów pierwotnych, tzw. „gatunki puszczańskie”.

Standardowy formularz danych dla obszarów specjalnej ochrony siedlisk – “Łysogóry”

Galeria „naturowych” zwierząt w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Muchołówka mała, fot. P. Szczepaniak

Muchołówka mała

Pachnica dębowa. Fot. B. Sępioł

Pachnica dębowa

Przeplatka aurinia. Fot. W. Świątkowski

Przeplatka aurinia

Zagłębek bruzdkowany. fot. W. Różański i L. Buchholz

Zagłębek bruzdkowany

Zgniotek cynobrowy, fot. P. Szczepaniak i L. Buchholz

Zgniotek cynobrowy