Kręgowce

Stan zbadania fauny kręgowców ŚPN jest dobry. Stwierdzono dotychczas występowanie w Parku i w jego otulinie 2 gatunków krągłoustych, 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 170 gatunków ptaków i 45 gatunków ssaków.

Podpatrując życie mieszkańców lasu pamiętajmy o tym, żeby nie być dla nich uciążliwymi. Starajmy się ich nie płoszyć i nie dokonywać w ich środowisku żadnych zmian. Zawsze bierzmy pod uwagę, że to my jesteśmy tutaj gośćmi a oni gospodarzami.

Ryby
Ryby
Płazy
Płazy
Gady
Gady
Ptaki
Ptaki
Ssaki
Ssaki