2008 Rok Żaby

Rok 2008 został ogłoszony przez światowe organizacje zajmujące się ochroną przyrody „Rokiem Żaby”. Akcja ta ma zwrócić uwagę na zagrożenie płazów na świecie i zaakcentować konieczność ochrony tych zwierząt oraz siedlisk ich życia. Na Ziemi żyje około 5900 gatunków płazów, z tego ponad 30% gatunków zagrożonych jest wymarciem. W Polsce występuje 18 gatunków płazów (… Czytaj dalej 2008 Rok Żaby

Nowa pomoc dydaktyczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym

W połowie 2007 roku Świętokrzyski Park Narodowy wzbogacił się o nową pomoc dydaktyczna do zajęć edukacyjnych „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy”, zwana popularnie „makietą” lub „puzzlami”. Autorami koncepcji są inż. Andrzej Szczocarz oraz mgr Arkadiusz Adamczyk. Całość projektu została sfinansowana przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska. Zasadniczą częścią wykonanej pomocy dydaktycznej jest przestrzenny model rzeźby… Czytaj dalej Nowa pomoc dydaktyczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Wystawa prac „Nasze Sowy”

Zapraszamy na wystawę „Nasze Sowy” prac plastycznych uczniów z klas IV i V Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, znajdującą się w holu dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4. Prace uczniów powstały w związku z programem „Aktywna Ochrona Sów w Polsce”

Zimowe warsztaty „Czym skorupka za młodu nasiąknie..”

W zimowych warsztatach dla nauczycieli, którzy przystąpili do programu „Czym skorupka za młodu nasiąknie. czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas” uczestniczyło 25 nauczycieli. Warsztaty odbyły się w dniu 23 lutego 2008 roku w Ośrodku Edukacyjnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz w Ogrodzie Dendrologicznym ŚPN w Bodzentynie. Wszyscy nauczyciele biorący udział w zajęciach są pracownikami szkół położonych w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz jego najbliższym sąsiedztwie.