Wystawa prac „Nasze Sowy”

Zapraszamy na wystawę „Nasze Sowy” prac plastycznych uczniów z klas IV i V Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, znajdującą się w holu dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4. Prace uczniów powstały w związku z programem „Aktywna Ochrona Sów w Polsce”

Zimowe warsztaty „Czym skorupka za młodu nasiąknie..”

W zimowych warsztatach dla nauczycieli, którzy przystąpili do programu „Czym skorupka za młodu nasiąknie. czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas” uczestniczyło 25 nauczycieli. Warsztaty odbyły się w dniu 23 lutego 2008 roku w Ośrodku Edukacyjnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz w Ogrodzie Dendrologicznym ŚPN w Bodzentynie. Wszyscy nauczyciele biorący udział w zajęciach są pracownikami szkół położonych w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz jego najbliższym sąsiedztwie.