Akcja gaśnicza na granicy Parku

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków na terenie Parku oraz  w jego otulinie.  W dniu 19 marca 2012 roku , około godziny 12,00 służby Parku zostały zaalarmowane zgłoszeniem  pożaru. Paliła sie sucha trawa na łące graniczącej z terenem Parku  w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra,  jak również w niewielkiej odległości  od osady służbowej leśniczego. Istniało  realne niebezpieczeństwo przejścia ognia na teren Parku. Pożar został ugaszony dzięki działaniom Ochotniczej Straży Pożarnej  z Nowej Słupi i Starej Słupi. Do gaszenia pożaru przystąpiła również niezwłocznie po przybyciu na miejsce pożaru Straż Parku przy pomocy nowo zakupionego wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego zamontowanego na specjalistycznym samochodzie patrolowo-gaśniczym Mitsubishi L200. W wyniku podjętych działań pożar został ugaszony a pożarzysko zalane wodą i wodą ze środkiem pianotwórczym. Użyty do gaszenia pożaru wysokociśnieniowy agregat gaśniczy okazał się niezawodny i skuteczny zarówno przy gaszeniu samą wodą jak i wodą ze środkiem pianotwórczym.  Specjalistyczny samochód wraz z wyposażenie gaśniczym został zakupiony w ramach projektu „Kompleksowa ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed negatywnymi skutkami antropopresji przez modernizację infrastruktury turystycznej, przeciwpożarowej oraz działania z zakresu ochrony czynnej w latach 2011-2012”  finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku.  Był to tej wiosny już trzeci pożar na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy.

Małgorzata Ossowska