Akcja Karmnik w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Czy wydaje Wam się czasem, że do karmnika przez całą zimę przylatuje ciągle 10 tych samych sikor? Uwierzcie… możecie się nieźle pomylić! Sprawdziliśmy to na własnej skórze…

W miniony weekend przy karmniku powieszonym w naszym parkowym ogrodzie tuż obok budynku Dyrekcji w Bodzentynie odbyło się obrączkowanie ptaków w ramach Akcji Karmnik. Była to pierwsza z planowanych siedmiu zimowych akcji obrączkowania ptaków przy karmniku. Udało nam się zaobrączkować aż 93 ptaki z 6 gatunków. Najwięcej obrączek rozdaliśmy sikorkom bogatkom, ale pojawiły się także: modraszki, sikory ubogie, dzwoniec, kowalik i dwa raniuszki.

Akcja Karmnik to odbywające się w wielu miejscach w Polsce cyklicznie, co dwa tygodnie, obrączkowanie ptaków przy karmnikach. Prowadzone w ten sposób badania pozwalają określić m.in. liczebność zimujących w danym miejscu ptaków czy pochodzenie ptaków spędzających zimę przy naszych karmnikach.

W kolejnych relacjach z Akcji Karmnik odbywającej się przy Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego będziemy Wam przybliżać tajniki obrączkowania ptaków. A jeśli związane z COVID-em obostrzenia nieco ulegną złagodzeniu, to może uda się zorganizować wspólne obrączkowanie, tak byście z bliska mogli przyjrzeć się naszym karmnikowym gościom…

Zdjęcia autorstwa pana Jacka Majora