Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza na konkurs fotograficzny

Bieszczadzki Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt.: „Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000” .

Głównym celem tej ogólnopolskiej imprezy edukacyjnej jest uwrażliwienie na piękno najcenniejszych fragmentów przyrody ojczystej, do ochrony których powołano parki narodowe oraz na problematykę związaną z ich udostępnianiem, ochroną przyrody i akceptacją społeczną. Konkurs zachęci do wycieczek terenowych, obserwacji świata przyrody i bezpośredniego jej poznawania.

Termin nadsyłania prac – do 14 lipca 2014 roku. Szczegółowe informacje podane są na stronie www.bdpn.pl