Dodajemy energii ptakom na zimę – II edycja

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Dodajemy energii ptakom na zimę” II edycja.

Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych szkół podstawowych z otuliny ŚPN i w dalszej kolejności innych leżących na terenie województwa świętokrzyskiego.

W projekcie planujemy udział maksymalnie 10 szkół podstawowych.

Uwaga! Szkoły biorące udział w ubiegłorocznej edycji projektu, mogą kontynuować udział w projekcie. Ze wszystkimi szkołami biorących udział w projekcie w tamtym roku, będziemy się kontaktować mailowo lub telefonicznie.

Projekt rozpocznie się 13 listopada 2023 roku i będzie trwać do 29 lutego 2024 roku.

Więcej informacji na: https://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/projekty-edukacyjne/projekt-edukacyjny-dodajemy-energii-ptakom-na-zime-ii-edycja/

Dodajemy energii ptakom na zimę - plakat