Dodajemy energii ptakom na zimę – projekt już się rozpoczął

PGE_Fundacja_logo_pionDokarmianie ptaków czas start! 
Minusowe temperatury i opady śniegu spowodowały, że właśnie dziś szkoły biorące udział w projekcie „Dodajemy energii ptakom na zimę”, otworzyły ptasią stołówkę. Każda szkoła zgłoszona do projektu, otrzymała zapas karmy dla ptaków na zimę, karmnik/budkę lęgową, atlasy do rozpoznawania ptaków i Dziennik obserwacji. 
Ideą projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znajomości ptaków zimujących w Polsce, ich zwyczajów oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się ptaki zimą. W tym projekcie chcemy uwrażliwić młodych ludzi na piękno otaczającego świata oraz ukształtować właściwe postawy poprzez czynny udział w ochronie rodzimej przyrody.
Od dziś do końca lutego, uczniowie są zobowiązani do dokarmiania ptaków oraz ich obserwacji. Swoje obserwacje zaś muszą sumiennie zapisywać w Dzienniczku.
Wszystkim uczniom życzymy ciekawych obserwacji i zafascynowania się ptasim światem! 
Projekt „Dodajemy energii ptakom na zimę” został sfinansowany przez Fundację PGE.