Dzień Pszczół w Świętokrzyskim Parku Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy  serdecznie zaprasza mieszkańców i turystów na

IV Ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół  8 sierpnia  2016  (poniedziałek) godz. 10.00– 14.00

Czekamy na uczestników  w Świętej Katarzynie –  przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego (czerwony szlak na Łysicę)

W programie:

  • warsztaty plastyczne – recykling twórczy – dla najmłodszych
  • warsztaty budowania „domków” dla pszczołowatych
  • gry i konkursy z nagrodami
  • spotkanie z pszczelarzem
  • godz. 12.00 gra terenowa „Zrób miejsce pszczołom”

TO WARTO WIEDZIEĆ O PSZCZOŁACH

W Polsce żyje ok. 460 gatunków pszczół, gdzie ok. 80 % stanowią pszczoły samotnice. Podstawa wyodrębnienia wśród owadów błonkoskrzydłych narodziny pszczołowatych jest daleko posunięty związek z  kwiatami.  Objawia się przystosowanie budowy ciała do zbioru i przenoszenia nektaru i pyłku oraz uzależnienie życia od pokarmu kwiatowego. Pszczoły samotnice to nieżądlące pszczoły, nie agresywne,  prowadzą samotny tryb życia. Część gatunków zakłada swoje gniazda w opuszczonych chodnikach wydrążonych przez inne owady, w martwym drewnie, w porzuconych gniazdach innych dziko żyjących pszczół, dachach krytych słoną lub w pustych łodygach roślin. Duża grupa pszczół samotnic zakłada  swoje gniazda w ziemi. Samica zakłada osobne gniazdo lub kilka obok siebie, do którego zbiera pyłek. Następnie składa do każdej komórki jajeczko.  Młode larwy po wyjściu z jaj zjadają stopniowo zapas zgromadzonego tam pyłku i rosną. Przeczekują zimę, przepoczwarczają się i następnego roku wiosną  wychodzą na zewnątrz.  Pszczoły samotnice nie produkują miodu, ale zapylają wiele  roślin uprawnych i dziko rosnących. Razem z innymi owadami pszczoły te współtworzą zespól aktywnych zapylaczy.

Są obok nas …. lecz są coraz rzadsze

Występują niemal wszędzie – także w naszych ogrodach lub naszych domach wykorzystując małe otwory w ścianach i w elementach drewnianych. Pszczoły samotnice chętnie wprowadzają się do specjalnie przygotowanych domków, które możemy samodzielnie skonstruować. W Polsce występuje wiele gatunków pszczół samotnic. Najbardziej pospolite to: murarka, nożycówka, mięsierka  czy wałczatka.

Pięć Zasad Przyjaciela Pszczół:

  1. Nie wypalam traw i liści
  2. Sadzę rośliny rodzime i unikam inwazyjnych
  3. Pozostawiam w swoim otoczeniu miejsca półdzikie
  4. Używam nawozów naturalnych
  5. Pomagam tworzyć gniazda dla pszczołowatych

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PSZCZÓŁ

Małgorzata Ossowska

Z Kujawskim pomagamy pszczolom Trzmiel. for. P. Szczepaniak