Dzień Ziemi 2010 na Polu Mokotowskim w Warszawie

Jak co roku reprezentacje wszystkich parków narodowych wzięły udział w finale obchodów Dnia Ziemi w Warszawie. Obchody te odbyły się 25 kwietnia br.  na Polu Mokotowskim. Tegoroczna cała impreza, w której oprócz parków narodowych uczestniczą:  Ministerstwo Środowiska, parki krajobrazowe, lasy państwowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i inni, przebiegała pod hasłem  „Różnorodność biologiczna w nas, różnorodność biologiczna wokół nas”. Hasło nawiązywało do trwającego obecnie Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. Każdy z parków narodowych przedstawił w oryginalny sposób (zdjęcia, makiety, prezentacje) problematykę związaną z tematem przewodnim spotkania. Na stoisku Świętokrzyskiego Parku Narodowego zaprezentowaliśmy na banerze unikalne zbiorowisko występujące w naszym Parku – Jedlinę polską. Jak zawsze parki narodowe zaproponowały uczestnikom grę edukacyjna, w której należało się wykazać wiedzą na temat poszczególnych parków, po to żeby zdobyć kolekcję parkowych żetonów stanowiących „skarb bioróżnorodności”. Taki sposób uczestniczenia w grze edukacyjnej wymagał aktywności oraz zapoznania się z chronioną przyrodą każdego polskiego parku narodowego. W prezentacji stoiska z dużym zaangażowaniem pomagali nam wolontariusze z VII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, którym serdecznie dziękujemy za pomoc.

Małgorzata Ossowska