Elektromobilność w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dofinansowano z NFOŚiGWW dniu 4 listopada 2022 roku, w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie zawarto umowę o dofinansowanie w formie dotacji pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym reprezentowany przez Jana Reklewskiego Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego,  w ramach realizowanego programu priorytetowego „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”.

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z realizacją powyższego zadania, planuje zakup 3 zeroemisyjnych pojazdów, punktu oraz stacji ładowania, które będą m.in. wykorzystywane na potrzeby ochrony przyrody oraz udostępniania turystycznego parku.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 597 305,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 538 309,00 zł.

Elektro Parki - elektromobilność w parkach narodowychElektro Parki - elektromobilność w parkach narodowychElektro Parki - elektromobilność w parkach narodowychElektro Parki - elektromobilność w parkach narodowych