II szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 31 marca 2010 roku odbyło się szkolenie dla pracowników zajmujących się realizacja zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku. Było to drugie z przewidzianego cyklu 8 szkoleń. Szkolenie o tematyce „Gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej w Świętokrzyskim Parku Narodowym” prowadzone było przez mgr Krzysztofa Dudzika. Składało się ono z dwóch części. Pierwsza odbyła się w siedzibie dyrekcji Parku w Bodzentynie. Na początku omówiono podstawy prawne i kryteria tworzenia Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków. Następnie w formie prezentacji przedstawiono wszystkie z 14 regularnie stwierdzanych na terenie ŚPN gatunków ptaków „naturowych” największą uwagę przykładając do diagnostyki i wykrywania poszczególnych gatunków. Omówiono ich występowanie i liczebność na terenie Parku, wskazania ochronne oraz metody inwentaryzacji. Krócej omówiono 10 gatunków ptaków nielęgowych spotykanych sporadycznie w ostoi Natura 2000 „Łysogóry” lub mogących potencjalnie występować na tym terenie. Druga część szkolenia odbyła się na terenie obwodów ochronnych Podgórze oraz Święta Katarzyna, gdzie uczestnicy w praktyce zapoznali się z metodami wykrywania (stymulacją głosową, rozpoznawaniem śladów żerowania) dwóch rzadkich gatunków dzięciołów: białogrzbietego i średniego. Szkolenie w którym wzięło udział 30 pracowników zakończyło się ciepłym posiłkiem w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.

Szkolenie organizowała Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Świętokrzyski Park Narodowy w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Paweł Szczepaniak