Informacja o podpisaniu umów z WFOŚiGW w Kielcach

8 maja 2014 r. Świętokrzyski Park Narodowy podpisał umowę nr 55/14 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Kompleksowa ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed negatywnymi skutkami antropopresji”.

Całkowity koszt tego zadania wynosi 125 460 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 112 914 zł brutto.