Komunikat

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że nastąpiła poprawa warunków pogodowych. Prosimy jednak pamiętać, że na obszarze Parku mogą wystąpić warunki zagrożenia zdrowia i życia turystów w postaci: drzew i konarów opadających pod wpływem wiatru lub wskutek naturalnego obumarcia, leżących kłód drzew, wyrw i innych nierówności terenu oraz innych naturalnych zdarzeń. Park nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku naturalnych zagrożeń wypadki i innego rodzaju szkody (w tym materialne).

Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec