Konferencja prasowa dotycząca budowy Centrum Edukacyjnego ŚPN

FEPW_RP_UE

W dniu 23 stycznia 2024 r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet: FEPW II. Energia i klimat, Działanie: 2.3. Bioróżnorodność, na kwotę 49 576 651,95 złotych. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 71 802 201,00 złotych.

Konferencję prasową otworzył Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. Jan Reklewski, który przybliżył uczestnikom ogólne założenia dotyczące Centrum Edukacyjnego ŚPN oraz plany zagospodarowania terenu wokół budynku. Ponadto przedstawił koncepcję wystawy stałej z przykładowymi eksponatami, odbiegającą od tradycyjnego podejścia „nie dotykaj”, na rzecz dużo bardziej interaktywnych i pobudzających wyobraźnię elementów ekspozycji.

Szczegóły projektu Centrum od strony architektonicznej przedstawił jeden z autorów koncepcji – Paweł Kubacz – przedstawiciel warszawskiej pracowni architektonicznej Kwadratura. Inspiracją do zaprojektowania bryły budynku Centrum były charakterystyczne dla regionu Gór Świętokrzyskich wąskie, różnobarwne pola zwane potocznie „świętokrzyskimi pasiakami”.

Centrum Edukacyjne ŚPN będzie zlokalizowane w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej, blisko wejścia na teren ŚPN, w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana oraz Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” – Parku Legend. Zakończenie projektu planowane jest na III kwartał 2028 roku.

Warto wspomnieć, że projekt Centrum Edukacyjnego ŚPN wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz w Projekt Strategii Rozwoju Gór Świętokrzyskich na lata 2020-2027.

W konferencji uczestniczyli m.in. Magdalena Jasińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Matysiak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Aldona Sobolak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, O. Marian Puchała – Superior Domu Zakonnego na Świętym Krzyżu, Sławomir Kopacz – Przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Krzysztof Gajewski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Piotr Sepioło – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie”, Włodzimierz Szczałuba – Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za obecność na naszej konferencji prasowej. Państwa pozytywne komentarze i głos w dyskusji są dla nas niezmiernie ważne i stanowią motywację do dalszej pracy nad projektem.