Konkurs – czerwiec 2016

Co to za ptak?  Proszę podać nazwę polską i łacińską

fot. Paweł Szczepaniak

W miesiącu czerwcu  zdjęcie-zagadka przedstawiało samotnika (Tringa ochropus). Inne nazwy to  brodziec samotny, stalugowa.  Jest to niewielki ptak wielkości szpaka z wierzchu szarobrunatny, delikatnie jasno plamkowany, od spodu biały. Zamieszkuje podmokłe i bagniste olsy i łęgi w dolinach rzecznych i na obrzeżach jezior i stawów, śródleśne bagienka i torfowiska. Możemy go spotkać na nizinach w całej Polsce, ale rozmieszczenie uzależnione od dostępności odpowiednich biotopów.  Gniazda buduje na drzewach ale nie samodzielnie. Zasiedla już gniazda gotowe opuszczone przez np. drozdy czy sójki. Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą siedlisk w wyniku osuszania lasów i likwidację bagienek i starorzeczy

Laureatem konkursu w miesiącu czerwcu została Joanna Karwowska. Gratulujemy!