Konkurs – grudzień 2019

Co to za zwierzęta? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - grudzień 2019, fot. P.Szczepaniak

W miesiącu grudniu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy skoczogonka czwórzębiec bielański (Tetrodontophora bielanesis). Jest to największy w faunie europejskiej (do 9 mm długości), intensywnie ubarwiony skoczogonek. Często występuje masowo. Ciekawa jest historia odkrycia gatunku. Został on znaleziony w Lesie Bielański w Warszawie. Odkrył go i opisał dla światowej nauki wybitny nasz dziewiętnastowieczny przyrodnik zoolog Antoni Waga w 1842 roku. Inna nazwa polska dla tego gatunku brzmi mechowatka.

Laureatem konkursu w miesiącu grudniu  został Piotr Wolniewicz. Gratulujemy