Konkurs – grudzień 2021

Co widzimy na zdjęciu?
Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - grudzień 2021 r. - fot. L. Sepioło

W miesiącu grudniu zaprezentowaliśmy w pytaniu konkursowym grzyba – to Łojówka różowawa Exidiopsis effusa.

„Lodowe włosy” albo „perukę wiedźmy”, bo tak nazywane jest zjawisko, które zostało opisane
w 1918 roku. Dopiero w 2015 roku odkryto co powoduje i jak powstają „lodowe włosy”. Są do tego potrzebne trzy elementy: wysoka wilgotność powietrza, temperatura poniżej zera i grzyb Exidiopsis effusa, czyli łojówka różowawa. Obecność łojówki różowawej powoduje spowolnienie procesu krystalizacji. Woda zostaje delikatnie wypychana, tworząc formacje przypominające swym wyglądem włosy, czyli bardzo cienkie, podłużne kryształki lodu. Zjawisko to można spotkać jedynie lokalnie na półkuli północnej, w tym w Polsce. 

Łojówkę różowawą możemy spotkać w wilgotnych i cienistych lasach liściastych i mieszanych, na martwym drewnie drzew liściastych, przewróconych pniach i gałęziach, najczęściej buka, rzadziej brzozy brodawkowatej. 

Jako pierwszy, prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, udzielił Pan Jacek Morawski. Gratulujemy!