Konkurs – grudzień 2023

Co to jest?
Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - grudzień 2023

W miesiącu grudniu prawidłową odpowiedzią w pytaniu konkursowym była odpowiedź:
Soplówka bukowa (Hericium coralloides (Scop.) Pers.).

Soplówka bukowa to gatunek grzyba należącego do rodziny soplówkowatych. Jest biały, kruchy i nie zmienia koloru po przecięciu. Ma słaby zapach i smak. Występuje w lasach liściastych, głównie na buku, rzadziej na brzozie brodawkowatej i topoli osice. Poza lasami soplówka spotykana jest bardzo rzadko. Preferuje siedliska wilgotne. Rośnie szczególnie na obumarłych, przewróconych lub złamanych pniach drzew. Źródło: Wikipedia.

Jako pierwsza, prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, udzieliła Pani Sabina Tofil.