Konkurs – kwiecień 2015

Co to za kwiat? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

fot. Leszek Kuchciński

W miesiącu kwietniu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy żywca gruczołowatego. W polskiej literaturze gatunek znany pod nazwą żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa Waldst. & Kit.). Jednak według nowszych ujęć taksonomicznych gatunek ten należy do rodzaju rzeżucha (Cardamine) i jego prawidłowa nazwa to Cardamine glanduligera. Jest to bylina, geofit. Kwitnie wiosną (kwiecień), przed rozwojem liści przez drzewa, pod którymi rośnie, jest owadopylna. Rośnie przeważnie w lasach liściastych (głównie bukowych), gdzie tworzy często całe łany, ale spotkać ją można także w lasach mieszanych i iglastych. Gatunek ten jest typowy dla buczyny karpackiej – zbiorowiska powszechnego w reglu dolnym. Roślina cieniolubna, typowo leśna. Owocem jest łuszczyna aktywnie wyrzucająca nasiona na spore odległości.

Laureatem konkursu w miesiącu kwietniu została Ewa Michalczyk z Kielc. Gratulujemy!