Konkurs – kwiecień 2016

Co to za owad?  Proszę podać nazwę polską i łacińską

fot. Lech Buchholz

W miesiącu kwietniu na  zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy biagacza pomarszczonego (Carabus intricatus). Jest to  gatunek rzadki, zarówno w skali kraju jak i całego obszaru swojego występowania. Zasiedla głównie lasy liściaste oraz mieszane, preferując gleby gliniaste i wapienne. Tak jak większość pozostałych chrząszczy z rodzaju Carabus, jest drapieżnikiem zarówno w stadium larwy, jak i owada dorosłego, preferując ślimaki i dżdżownice. Owady dorosłe ponadto mogą polować na inne owady, po które mogą wspinać się na drzewa, nawet kilka metrów. Jesienią nie gardzą także opadłymi z drzew owocami. Według różnych źródeł, prowadzi nocny lub dzienny tryb życia. Jest to prawdopodobnie cecha charakterystyczna dla lokalnych populacji, sprzężona z warunkami klimatycznymi i wysokością n.p.m.  Spośród zagrożeń dla gatunku wymienia się fragmentację habitatu, zanik pierwotnych lasów oraz usuwanie z dna lasu leżących martwych drzew. Obecność starego lasu z próchniejącymi pniami drzew  z korą leżącymi w dnie lasu (główne miejsca zimowania) jest niezbędna do życia dla tego gatunku.

Laureatem konkursu w miesiącu kwietniu został Roman Kupka. Gratulujemy!