Konkurs – lipiec 2023

Gdzie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, znajduje się pomnik ze zdjęcia? Proszę podać miejscowość.

Konkurs - lipiec 2023. fot. Maksym Hajnrych

W miesiącu lipcu prawidłową odpowiedzią w pytaniu konkursowym była miejscowość Święta Katarzyna.
Jako pierwszy, prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, udzielił pan Tadeusz Charmuszko. Gratulujemy!