Konkurs – październik 2014

Jaki to grzyb? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

fot. B. Sępioł

W miesiącu październiku na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy grzyba – siedziuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) (Sparassis crispa) . Występuje w lasach iglastych i mieszanych. Rośnie na korzeniach drzew iglastych, zarówno martwych, jak i żywych. Najczęściej rośnie na korzeniach sosny, na świerku rzadko. Owocniki wyrastają u podstawy pnia. W ciągu roku wyrasta jeden owocnik. Na zaatakowanym drzewie owocniki pojawiają się również w następnych latach, nie w każdym roku, ale od czasu do czasu. W Polsce nie jest zbyt częsty. Jest wpisany na Czerwoną listę roślin i grzybów jako gatunek potencjalnie zagrożony z powodu ograniczonego zasięgu geograficznego i małych obszarów siedliskowych. Owocniki możemy spotkać od lipca do października. Inne nazwy zwyczajowe: sieduń, siedzuń borowy, kozia broda, strzępiak kędzierzawy, strzeępulec, orysz, orosz, baran, kwoka. W polskim piśmiennictwie mykologicznym gatunek ten opisywany był też jako płaskosz sorokop, sorokop, sieduń, siedź, kozia broda kędzierzawa, kozia broda włoska, płaskorz, szmaciak, szmaciak gałęzisty, siedzuń borowy, strzepiak kędzierzawy.

Laureatem konkursu w miesiącu październiku została Marzena Kiryjczuk-Bliźnik z Oświęcimia. Gratulujemy!