Księga Różnorodności Biologicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego – stwórzmy ją razem

Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Różnorodności Biologicznej. Zapraszamy wszystkich internatów mieszkających w okolicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz odwiedzających nasz Park do wykonywania zdjęć. Tematem tych zdjęć  mają być różne elementy przyrody Świętokrzyskiego Parku Narodowego, które Was najbardziej zachwyciły, zdumiały, zainteresowały. Do każdej fotografii, należy dołączyć opis tj. podać w jakim miejscu zostały wykonane, na którym szlaku itp., tytuł i w miarę możliwości nazwę biologiczną elementu przyrody, a także nazwisko i imię autora fotografii. Odpowiednio opisane fotografie (pliki), w ilości do 5 sztuk (nie więcej !), formacie jpg i rozmiarze do 1,5 MB, prosimy przysyłać na adres: ksiega@swietokrzyskipn.org.pl. Wysłanie zdjęć na ww. adres  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie ich na stronie Świętokrzyskiego PN w Księdze Bioróżnorodności.

Przesłane zdjęcia zostaną umieszczone na stronie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i posłużą do stworzenia Księgi Różnorodności Biologicznej  Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Razem stwórzmy Księgę Bioróżnorodności  Świętokrzyskiego Parku Narodowego.