Medal „Pro Memoria”

Świętokrzyski Park Narodowy został uhonorowany medalem „Pro Memoria”. Medal przyznawany jest przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w utrwalaniu pamięci o uczestnikach walk o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uroczystość odbyła się 6 października 2010 r. w Ministerstwie Środowiska.