Najlepsza edukacyjna prezentacja multimedialna wyłoniona!

Konkurs dla klas I i II ze Szkół Gimnazjalnych współpracujących z ŚPN polegał na przygotowaniu edukacyjnej prezentacji multimedialnej pod nazwą „Jodła – gatunek i symbol przyrodniczy lasów Gór Świętokrzyskich”, która miała na celu ukazanie gatunku jodły pospolitej, charakteryzującego się niezwykłą historią ochrony jak również odgrywającego dużą rolę w kulturze lokalnej społeczności. Konkurs miał charakter zespołowy. Regulamin przewidywał udział zespołów czteroosobowych. Każda ze szkół mogła opracować dowolną ilość prezentacji, przy czym dana osoba mogła znajdować się tylko w jednym zespole i wykonywać tylko jedną prezentację. Zaproszenia do udziału w konkursie wraz z regulaminem zostały przesłane do szkół na początku września. Termin nadsyłania prac minął 23 października 2015 r. Do tego czasu wpłynęło do Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie 11 prac z 4 szkół gimnazjalnych (Bieliny – 3, Nowa Słupia – 3, Wzdół Rządowy – 4, Rudki – 1 ). Jedna z prezentacji nie spełniła warunków uczestnictwa w konkursie i została odrzucona. W tej edycji konkursu łącznie wzięło udział 42 osoby. Szkoły biorące udział w konkursie zlokalizowane są w 4 gminach powiatu kieleckiego. Najwyżej punktowano prace wykonane przy zastosowaniu własnych zdjęć i tekstów oraz w oryginalny sposób dokumentujące wartości przyrodnicze i kulturowe jodły pospolitej. Jury zwracało uwagę również na atrakcyjność formy przekazu oraz wartość merytoryczną prezentacji. Po podliczeniu punktów uzyskano następujące wyniki:

Lp. Imię i nazwisko ucznia  
Miejsce Nagroda
1

 

Patrycja Krawczyk I Aparat fotograficzny
i pendrive dla każdego członka drużyny. Dodatkowo dla szkoły piłkarzyki stołowe
Angelika Furmańczyk
Agnieszka Tusień
Klaudia Wejman
       
2 Magdalena Gołębiowska II Radiobudzik
i pendrive dla każdego członka drużyny.
Magdalena Michta
Marlena Sikora
Patryk Ślusarczyk
       
3 Jakub Kot III Lornetka obserwacyjna
i pendrive dla każdego członka drużyny.
Karolina Mochocka
Cezary Olejarczyk
Zuzanna Wiącek
       

Nagrody dla wszystkich laureatów zostały wręczone w dniach 4-6.11.2015 przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego w poszczególnych szkołach. Zakup tak atrakcyjnych nagród dla uczniów był możliwy dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach umowy 24/15 z 30 marca 2015 roku.