Remont Kapliczki św. Mikołaja

Świętokrzyski Park Narodowy otrzymał dotację na remont Kapliczki Świętego Mikołaja w wysokości 18498,33 zł brutto od Urzędu Gminy Bieliny. W ramach planowanych prac remontowych przewidziano m.in. wymianę elementów konstrukcji dachu, łacenie dachu, pokrycie gontem, naprawę podłóg poprzez wymianę legarów i desek oraz impregnację. Planowany termin zakończenia prac to 15 listopada 2022 r. Dziękujemy Gminie Bieliny za okazane wsparcie!

Kapliczki w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego stanowią część dziedzictwa, jakie zachowało się w regionie świętokrzyskim.  Zasługują na troskę i opiekę, gdyż świadczą o bogactwie kulturowym Krainy Świętokrzyskiej jak również dają świadectwo naszej dbałości o tradycje.

Kapliczka Świętego Mikołaja, znajdująca się w samym sercu Puszczy Jodłowej na przełęczy na wysokości 535 m n.p.m. została wzniesiona w 1876 roku. Usytuowana została na dawnym szlaku łączącym wsie położone po  południowej stronie Łysogór: Kakonin, Porąbka, Podlesie z wsiami po stronie północnej: Wola Szczygiełkowa, Dębno. Droga ta, na całej swej długości wiodła przez puszczę, była niebezpieczna ze względu na dzikie zwierzęta zamieszkujące ostępy leśne. Święty Mikołaj uważany był za obrońcę przed dzikimi zwierzętami np. wilkami i sprawował opiekę nad podróżnymi wędrującymi niebezpiecznymi traktami. Stąd też w tym miejscu kapliczka  oddająca wędrowców  pod opiekę Świętego Mikołaja. Obecna kapliczka stoi w miejscu wcześniejszej spalonej. Odbudowana została w 1996 roku dzięki inicjatywie pracowników Parku i miejscowej ludności.

Kapliczka św. MikolajaKapliczka św. MikolajaKapliczka św. Mikolaja