Spotkanie w sprawie współpracy przy realizacji budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej i szlaku pieszo-rowerowego „Śladem dawnej kolejki wąskotorowej”.

W piątek 29.06.2018 roku w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie odbyło się spotkanie poświęcone projektom realizowanym przez ŚPN. Wśród osób zaproszonych gościliśmy m.in. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Starostę Kieleckiego Michała Godowskiego, Dyrektor Biura Zarządu ROT Województwa Świętokrzyskiego Małgorzatę Wilk-Grzywnę, Zastępcę  Dyrektora i Rzecznika ROT Jarosława Panka, Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę, Wójta Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsiora, Dyrektora Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Piotra Sepioło. W trakcie krótkiej prezentacji uczestnicy zostali zapoznani z planami ŚPN na najbliższe lata, a w toku dyskusji nastąpiła wymiana poglądów i pomysłów na stworzenie atrakcyjnego kompleksu turystycznego w Nowej Słupi, gdzie obok siebie powstałyby: Centrum Edukacji Przyrodniczej ŚPN i Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. Następnie wszyscy udali się na sesję terenową do Woli Szczygiełkowej, na odcinek trasy dawnej leśnej kolejki wąskotorowej, gdzie unaoczniony został potencjał miejsca i ewentualne problemy i trudności przy tworzeniu szlaku pieszo-rowerowego. Po powrocie goście mieli okazję posilić się w nowo wybudowanej wiacie obok siedziby Dyrekcji ŚPN.

„Śladem dawnej kolejki wąskotorowej” 

Projektowana przez Świętokrzyski Park Narodowy ścieżka edukacyjna „Śladem świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej” o długości ok. 16 km połączy dwa największe ośrodki turystyczne Łysogór:  Świętą Katarzynę i Nową Słupię. Lokalizacja szlaku pokrywa się z przebiegiem funkcjonującej w ubiegłym wieku zagnańskiej kolejki wąskotorowej, która powstawała etapami od końca I aż po schyłek II wojny światowej. Głównym zadaniem Kolejki Świętokrzyskiej był transport drewna do tartaku w Zagnańsku. Z czasem kolejkę zaczęto wykorzystywać do przewozu rud żelaza (m.in. pirytu) z kopalni „Staszic” w Rudkach i piasku do zasypywania wyrobisk. Ponadto umożliwiono również przewozy pasażerskie oraz ruch turystyczny w wagonach towarowo-osobowych.

Ścieżka ukazywać będzie największe walory przyrodniczo-historyczne tej trasy. Niewątpliwą atrakcją ścieżki będą nieczynny leśny kamieniołom wybudowany na potrzeby kolejki, pozostałości po rampie ze stacją kolejki, bocznicą i mijanką, tzw. Duży Most o wysokości ponad 5m, czy Słupski Weksel, gdzie budowniczy kolejki odkryli skarb z czasów powstania styczniowego. Oprócz ukazania kulturowo-historycznego znaczenia kolejki wąskotorowej, warte zobaczenia będą również elementy przyrodnicze takie jak: okazałe wychodnie skalne, cenne przyrodniczo ekosystemy lasu i łąki czy wypływające przy trasie źródełko.

Wytyczona trasa będzie stanowić w przyszłości dużą atrakcję dla wymagających turystów, preferujących aktywny wypoczynek na łonie natury z dala od zgiełku i hałasu dużych miast. Świętokrzyski Park Narodowy planuje wykonać niezbędne prace techniczne i wyposażenie ścieżki w elementy infrastruktury edukacyjno-turystycznej, tak aby trasa została udostępniona dla turystów pieszych, a docelowo również dla rowerzystów. Pierwszy etap prac przewidziano na jesień 2018 roku.

Paulina Kozłowska
Arkadiusz Adamczyk