Światowy Dzień Mokradeł 2020

„Mokradła dla różnorodności biologicznej” lub mniej oficjalnie „Życie na bagnach” to hasła tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł.  Obchodzimy go 2 lutego w rocznicę  podpisania Konwencji Ramsarskiej. W tym roku przypada 49. rocznica tego wydarzenia

Celem Konwencji Ramsarskiej jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową. Działania te stanowią wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Więcej o konwencji można tutaj przeczytać  http://www.gdos.gov.pl/konwencja-ramsarska

Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych, w trosce o bagna i wszelkie obszary wodno-błotne ważne dla życia na naszej planecie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat roli takich obszarów

https://bagna.pl/images/WWD/WWD2020_materialyCMok.pdf

Obszar ochrony ścisłej "Mokry Bór". Fot. E. Kosela
Obszar ochrony ścisłej „Mokry Bór”