Świętokrzyski Park Narodowy otwarty!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020 roku otwieramy Świętokrzyski Park Narodowy do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Otwarte zostają wszystkie szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne.

Nadal nieczynne pozostaje Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu i Ośrodek edukacyjny w Bodzentynie.

Informujemy również że od dnia 1 maja, wstęp na niektóre szlaki będzie odpłatny. Opłaty będą zgodne z ustalonym cennikiem tj. Bilet normalny 8 zł, bilet ulgowy 4 zł

Przypominamy o przestrzeganiu zasad poruszania się po parku w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Informacja o otwarciu Parku

Informacja dla zwiedzających

Zarządzenie nr 22/2020 dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia udostępnienia obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego