Świętokrzyski Park Narodowy podpisał umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w dniu 18.05.2015 r. podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę nr EZ.0290.1.12.2015 na dofinansowanie zadania: „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochrony”

Wartość całego zadania to 16.600,00 zł brutto; dofinansowanie z PGL LP to 100% kosztów kwalifikowanych, czyli 16.600,00 zł brutto.

W ramach zadania zostanie zakupionych 116 sztuk dyspenserów do pułapek feromonowych (Ipsodor, Curodor, Cembrodor; Tortrodor oraz Colodor wraz z lepami).

W ramach zadania zostanie oznaczony materiał z pułapek i sporządzony wykaz oznaczonych gatunków.