Święty Mikołaj w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Wędrując szlakami  Świętokrzyskiego Parku Narodowy spotykamy w samym środku puszczy jodłowej kapliczkę pod wezwaniem Świętego Mikołaja.  Możemy do niej dojść szlakiem czerwonym ze Świętej Katarzyny na Święty Krzyż i potem do Trzcianki, a także szlakiem niebieskim z Bielin przez Kakonin. Szlak czerwony to tzw. główny szlak Gór Świętokrzyskich  liczący 105 km, a 19 km przebiega w granicach Parku. Kapliczka Świętego Mikołaja wzniesiona została w 1876 roku na przełęczy kakonińskiej na wysokości 535 m npm. Dawna droga łączyła wsie położone  po południowej i północnej stronie Łysogór wiodła przez puszcze, była niebezpieczna ze względu na dzikie zwierzęta zamieszkujące ostępy leśne. Dlatego też odwołano się od odpowiedniego patrona i oddano w opiekę Świętego Mikołaja podróżnych wędrujących tym szlakiem, a kapliczce nadano jego wezwanie. Święty Mikołaj chroni podróżnych  i ich dobytek przed dzikimi zwierząt. Uważany jest również za patrona m.in. bednarzy, wytwórców guzików, cukierników, piwowarów, piekarzy, młynarzy, flisaków, żeglarzy, marynarzy, rybaków, strażników, jeńców, dzieci, panien na wydaniu, studentów, młodych małżeństw. Obecna kapliczka stoi w miejscu wcześniejszej spalonej. Odbudowana została w 1996 roku dzięki inicjatywie pracowników Parku i miejscowej ludności.

 

Małgorzata Ossowska